VJEN “HEREZIA E DERVISH MALLUTËS”

Shtëpia botuese NOA njofton se së shpejti do të futet në shtyp romani i Teki Dërvishit, “Herezia e Dervish Mallutës” (që do të jetë botimi i dytë).
Në vështrimin rreth botimit të parë, dr. Ibrahim Rugova, do të thotë: “Vetë titulli i romanit Herezia e Dervish Mallutës, fare qartë dhe në formë konkrete na bën me dije se kemi të bëjmë me çështjen e herezisë dhe të heretizmit… Në romanin e T. Dërvishit kjo çështje realizohet në fushën e artit, të rrjedhës së proceseve jetësore e intelektuale të një mesi. Në këtë roman kemi të bëjmë me fenomenin e herezisë, të cilin autori e nxjerr nga empiria e një grupi social që jeton në bazë të asaj teorie… Me këtë nxjerrim konstatimin se në qendër të herezisë dhe të heretizmit qëndron paradoksi, kundër ¬thënia e kundërshtia me shkakun dhe pasojën e vet.”
Ndërkaq Xhamail Mustafa do të konstatojë se “Elementet dhe kualitetet e romanit Herezia e Dervish Mallutës të Teki Dërvishit kanë më tepër karakter dhe qëllim konstitues, ontologjik: krijojnë iluzionin mbi vërtetësinë e kësaj bote artistike, motivojnë idetë dhe situatat nëpër të cilat sprovohet individi i tjetërsuar e përplot me botëkuptime të paqëndrueshme, religjioze.”
Nga ana tjetër, Ramadan Musliu do të shkruajë: “Romani Herezia e Dervish Mallutës është një vepër letrare, një tekst artistik, para së gjithash, kompleks dhe me shumë shtresime kuptimesh. Shumësia e ideve, sinteza e motiveve, forma poetike e narracionit, galeri e tërë personazhesh që lejojnë mundësi të një¬sohen në tipat e njerëzve të përditshmërisë sonë, lokalizimi i vepri¬mit në një kohë e hapësirë konkrete, prirja që personazhi kryesor të shihet si një inkarnim i individit në rrethana të tëhuajsuara, nga të cilat ngritet me fuqinë shpirtërore-intelektuale, kanë mundësuar që të shihet si etimon shpirtëror i shkrimtarit, i cili sa e aktualizon vlerën e artit, aq na bën të ditur se kemi të bëjmë me një krijues me potenciale të dallueshme, si në planin e individualitetit krijues, ashtu edhe në atë ku shihet potenca e impulseve krijuese, fuqia sublimuese dhe mundësia që preokupimi subjektiv të gjejë ekuivalentin letrar-artistik brenda tekstit.”(Hejza)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like

Misioni i mundur i “Top Channel”

Ekzistojnë organizata të cilat jo vetëm që e synojnë trendin, por edhe…

LETËRSIA PËR FËMIJË ËSHTË MISION…

Me Xhahid Bushatin, shkrimtar për fëmijë Xhahid Bushati është një nga shkrimtarët…

TRI ANULIME TË SHFAQJEVE QË NGRENË NJË PROBLEM SHUMË SERIOZ

Letër nga Tirana Këto ditë, Teatri Kombëtar i Tiranës anuloi tri shfaqje…

A E BËJMË NJË TEATËR PREJ LETRE!

Letër nga Tetova Shumë premtime, që të gjitha të paarritshme, të pazbatueshme,…

LETËRSIA PËR FËMIJË KËRKON NJË TRAJTIM TË VEÇANTË

HEJZA me Xhemë Karadakun, shkrimtar Xhemë Karadaku u lind në fshatin Ranatoc…