Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se Komunës së Tetovës ia merr kryerjen e punëve për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit të Shkollës së Mesme Komunale Gjimnazit “Kiril Pejçinoviq” – Komuna e Tetovës, sepse edhe përkundër masave dhe aktiviteteve të ndërmarra nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit, nuk ka siguruar kryerjen e punëve që i përcakton ligji si kompetencë e tij.
Më 8 korrik Inspektorati Shtetëror i Arsimit e njoftoi Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës se me iniciativë të drejtorit të shkarkuar të shkollës është kryer inspektim i jashtëzakonshëm në SHMKGJ “Kirill Pejçinoviq” në Komunën e Tetovës. Mirëpo është konstatuar se Kryetari i Komunës së Tetovës ka shkarkuar drejtorin pa procedurë të zhvilluar paraprake në përputhje me ligjin dhe ka emëruar ushtrues detyre.
Inspektorati njoftoi kryetarin e komunës për procedurën e kundërligjshme. Në përputhje me ligjin, Inspektorati kreu inspektim kontrollues, për të konstatuar nëse kryetari i Komunës së Tetovës ka vepruar sipas Udhëzimit. Është konstatuar se Aktvendimi për shkarkimin e drejtorit ende nuk është anuluar, ndërsa funksionin ushtrues detyre ende e ushtron drejtori i ri i emëruar.
Kryerjen e punëve në pajtim me Ligjin e merr Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në emër dhe llogari të komunës në kohëzgjatje prej 12 muajve.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like

Dodik vazhdon me skandale – pro-rusi krahasoi ushtarët e sotëm gjermanë me nazistët

Anëtari i Presidencës së Bosnje-Hercegovinës, Milorad Dodik mbajti sot një konferencë për…

Policia për herë të parë në zgjedhjet lokale do ta sigurojë transportin e materialit zgjedhor

Nëpunësit policor në këto zgjedhjet për herë të parë do ta sigurojnë…

​KE sot publikon raportin për Kosovën

Komisioni Evropian (KE) do ta publikojë paketën vjetore të zgjerimit, si dhe…

Qindra refugjatë largohen nga Evropa për t’u kthyer në Ukrainë

Qindra njerëz që kishin ikur nga lufta në Ukrainë tani po kthehen.…

Vizita dyditore e Kryeministrit Kurti në Bruksel: Kërkohet harmonizim i interesave mes Kosovës e bashkësisë ndërkombëtare

”Mbi të gjitha, udhëheqësit e Kosovës duhet të dinë që në këtë…