Mr. Eset Shaqiri /

Në emër të Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

Çdo falënderim i takon Allahut, Zotit të botëve, Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit, Sundusit në ditën e gjykimit. Të gjitha lutjet dhe përshendetjet qofshin mbi Muhamedin a.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij.
Ska dyshim se njëra prej kushteve esenciale të islamit është namazi. Radhitet si kusht i dytë pas shehaditit – Dëshmisë që nuk ka Zot pos Allahut dhe se Muhamedi a.s. është i dërguar i Tij. Dijetarët islam kanë shkruar libra të shumta rreth dispozitës së namazit, kushteve, rendësisë etj. Ne këtu, në këtë shkrim do të merremi vetëm me një nga çështjet e namazit, më konkretisht, dispozitën mbi lënësin e namazit, gjithnjë duke konsultuar në një numër të konsiderueshëm të librave të Fikhut – shkencës që merret me njohjen e dispozitave të Sheriatit.

Për të vazhduar me leximin, kliko linkun:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

VIDEO / Shkencëtari studion mumjen e Faraonit që permendet në Kur’an! Zbulimi ishte mahnitës!

Kliko linkun