Kështu foli Shaqir Fetai (33)

Shaqir Fetai nuk e tha asnjë fjalë për akreditimin e Medresesë; asnjë…

Kështu foli Shaqir Fetai (31)

A mund të konsiderohen “lëvizjet-vizita” jasht-protokolare si aktivitet! Shaqir Fetai ka pasur…

Kështu foli Shaqir Fetai (28)

Çka foli, përveçse u dëshmua edhe një herë, madje edhe më fuqishëm…

Kështu foli i pacipi – Shaqir Fetai (24)

Snobët kur nuk kanë se çfarë të thonë, kur kapen në zgripc…