Kështu foli Shaqir Fetai (33)

Shaqir Fetai nuk e tha asnjë fjalë për akreditimin e Medresesë; asnjë…

Kështu foli Shaqir Fetai (28)

Çka foli, përveçse u dëshmua edhe një herë, madje edhe më fuqishëm…