Rezultatet zyrtare të regjistrimit në Serbi, jan manipulim me numrin e shqiptarëve

Më datën 28 prill, jan shpallur rezultatet zyrtare të regjistrimit në Serbi.…

Dy shembuj të pakrahasueshëm

A n a l i z ë Nëse analizojmë punën e Ulema…