Ballsor Hoxha për kritikën letrare

(Enkas për Hejza-n)
Unë nuk e shikoj këtë çështje nga kjo perspektivë. Në të vërtetë, unë tërë letërsinë dhe shkencat humane i shoh si një për-pjekje, pra takim i lëvizjeve dhe zhvillimit të marrëdhënieve ndërnjerëzore, në të vërtetë të shkëmbimit ndërnjerëzor. Ne nuk mund te bëjmë statistika rreth numrit të kritikëve, e qoftë të veprave në këtë drejtim. Mendoj se vetë letërsia ka ngecur këtu. duke qenë se ajo është rezoni ku lind reagimi, studimi dhe debati. E nëse e “lexojmë” letërsinë, ndoshta aty është përgjigja, si raport ndërnjerëzor.
Mund të numëroj shumë shkrimtar, Virion Gaçin, Agron Tufën, Adil Ollurin e në veçanti Luljeta Lleshanakun, dhe të them se letërsia serioze dhe kulminante është duke ndodhur brenda nesh, por ka një çështje këtu. Njerëzimi, në kolektivitetin e tij është duke kaluar nëpër një tranzicion, tranzicion si pasojë dhe reaksion i shpërthimit të informatës në njerëzim. Dhe në këtë, mund ta citojmë edhe Umberto Eco, por është evidente për çdo kënd, se në këtë shpërthim tashmë jemi të gjithë gjenitë e çdo gjëje, dhe aq më shumë të shpërytherit, kolaterali i këtij shpërthimi. Thënë thjeshtë dhe guximshëm, ne nuk e kuptojmë këtë letërsi, andaj edhe nuk i reagojmë, apo nuk dimë si.
Por ,sa i përket mungesës, unë vitin e kaluar kam botuar një monografi/studim, dhe më tutje këtë vit do te dalë një studim edhe më i thellë si pjesë e veprës sime. Për gati çdo javë publikoj punime kritike etj. Sidoqoftë, në këtë bëhen dy çështje të cilat e kanë përmbytur kritikën, apo në të vërtetë është reaksion zinxhiror, duke qenë se pas shpërthimit të informatës, ne jemi të dezintegruar, derisa në mejdanin e letërsisë ka punë kritike. Çështja është që të pranojmë së pari, se kemi kaluar një prag të ri të njerëzimit, dhe se gjendemi në tranzicionin e lartcekur, dhe më tutje të kosolidohemi e të krijojmë sisteme e edukim të këtij pragu të ri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like

ANSAMBLET

Midis nesh Ansamblet tona duhet ta shtrijnë gamën e veprimit të tyre,…

Politikat kulturore të shtetit dhe të institucioneve nacionale

Midis nesh Me politikat kulturore nënkuptojmë orientimin nacional, përcaktimin strategjik, angazhimin e…

Ku mbeti shpirtërorja?

Midis nesh Ka shumë individë të dehur, jo nga alkooli, por nga…

Sjellja kulturore dhe marketingu partiak

Midis nesh Sa mund të jetë kulturë (aktivitet kulturor) takimi i një…

Për çka i kemi fakultetet e arteve!?

Nisur nga një motiv profesional, për të dëshmuar publikisht të arriturat studentore…